Niveau 2 trainer/coach wedstrijdzwemmen

Beginnende trainers, coaches en instructeurs starten met een opleiding op niveau 2. In deze opleiding leer je hoe je verantwoord training of les kunt geven aan met name de jeugdige zwemsporters. Jouw rol is om deze enthousiaste sporters de basisvaardigheden aan te leren. Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende technieken en hoe je deze op een veilige, positieve, leuke en enthousiaste manier aanleert.

De trainer/coach op niveau 2 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een training. Deze training is gebaseerd op een aangereikte jaarplanning door en/of onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde trainer. De trainer/coach op niveau 2 begeleidt bij wedstrijden en is verantwoording verschuldigd aan degene die de eindverantwoordelijkheid dra

Na het volgen van de opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen niveau 2 kan je als trainer:

  • Techniek bij zwemmers aanleren en verbeteren
  • Training geven aan een groep zwemmers (meestal zijn dit de minioren en junioren groepen)
  • Sporters begeleiden bij wedstrijden en toezien op (sociale) veiligheid bij trainen en wedstrijden
  • De vereniging ondersteunen bij activiteiten gericht op ledenbehoud en leden werving
  • Ben je assistent trainer


Niveau 3 Zelfstandig trainer, coach wedstrijdzwemmen

Het bestuur van de zwemvereniging of (commerciële) zwemondernemer is op te vatten als werkgever. De trainer/ coach of instructeur niveau 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseert zelfstandig (sport)activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach of instructeur niveau 3 stuurt trainer/coaches en instructeurs van niveau 1 en niveau 2 aan. Hij of zij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergoot. Hij of zij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Na het volgen van de opleiding Trainer-Coach Wedstrijdzwemmen niveau 3 kan je als trainer:

·  Techniek bij zwemmers aanleren en verbeteren op basis van techniek en videoanalyse.

·  Een jaarplanning opstellen met 2 of 3 piekwedstrijden voor de eigen trainingsgroep.

·  Trainingen maken en verzorgen op basis van het jaarplan

·  Zwemmers coachen bij wedstrijden op basis van (race)-analyse

·  Toezien op (sociale) veiligheid bij trainingen en wedstrijden

·  Assisterend kader (niv. 1 en 2 of eventueel in opleiding) aansturen/begeleiden

Al onze opleidingen zijn, vanaf niveau 3, erkend door onderstaande organisaties.